Home Archive Vol.37, No.1, 2011 In Memoriam Prof. Univ. Dr. MARIUS GEORGESCU

Prof. Univ. Dr. MARIUS GEORGESCU

Prof. univ. Dr. MARIUS GEORGESCU(1938 - 2009)

     S-a născut pe 8 septembrie 1938, în Bucureşti, unde avea să-şi facă studiile, inclusiv cele universitare, fiind absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi făcând parte dintr-o generaţie de tineri medici ce aveau să ajungă, în marea lor majoritate, la cele mai înalte cote profesionale. Dovada stă în faptul că o mare parte dintre absolvenţii generaţiei sale, inclusiv Domnia Sa, aveau să urce cele mai ridicate trepte ale învăţământului medical academic din România. Şi deşi a existat oferta ca tânărul absolvent dr. Marius Georgescu să rămână în capitala României dar şi a medicinei româneşti, destinul l-a împins către alte meleaguri, aducându-l în Oltenia, unde avea să obţină cele mai mari satisfacţii în viaţă, dar şi în profesie. La scurt timp după absolvire îşi uneşte viaţa cu distinsa sa soţie, dr. Iuliana Georgescu, parcurgând împreună toate etapele esenţiale ale vieţii de familie, dar şi pe cele profesionale. În acest fel reuşesc împreună să aibe deosebit de frumoase împliniri.

Tânărul medic dr. Marius Georgescu parcurge firesc, etapele profesionale obligatorii, respectiv pe cele de medic stagiar şi medic secundar, alegând să facă, poate cea mai complexă specialitate, pe cea de medicină internă. Astfel, la numai câţiva ani de la absolvirea facultăţii, devine medic specialist în domeniul menţionat, activând iniţial în cadrul secţiei medicale a Spitalului Filantropia Craiova. Dar chemarea sa către activitatea didactică îl determină să susţină un concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar la disciplina de semiologie medicală a noii înfiinţatei Facultăţi de Medicină din Craiova. Şi cum nu-i poate rezista nici un contracandidat, ocupă cu succes postul dorit, începându-şi astfel activitatea didactică la disciplina amintită. Este anul 1972, când practic se înfiinţează Disciplina de Semiologie Medicală, devenind astfel, alături de colectivul de la acea vreme, fondator al disciplinei, la a cărei dezvoltare va contribui din plin prin laborioasa şi prodigioasa sa activitate. Odată cu începutul activităţii didactice este integrat în Colectivul Clinicii a II-a Medicală II de la Spitalul Clinic Judeţean Craiova, lucrând împreună cu reputatul şi regretatul Prof. dr. doc. Vintilă V. Mihăilescu  (1918 - 2009), primul şef al clinicii şi respectiv al Disciplinei de Semiologie Medicală.

Încă de la începutul activităţii didactice a manifestat un interes ieşit din comun pentru disciplina medicală evocată şi socotită, pe bună dreptate, ca una fundamentală, căci fără însuşirea noţiunilor esenţiale de semiologie actul medical nu este posibil. Îmi aduc aminte, evident  cu nemărginită nostalgie, de timpul liber pe care-l sacrifica pentru studenţii săi. Căci în toate după-amiezele, la contravizită, dr. Marius Georgescu, tânăr şi pasionat cadru didactic îşi invita studenţii pentru a descifra împreună tainele atât de dificile ale semiologiei medicale. Erau abordate cele mai reprezentative cazuri clinice cu datele semiologice cele mai relevante, în aşa fel încât „descifrarea cifrului medicinei“ reprezentat de către semiologia medicală să fie posibilă. Îmi aduc mereu aminte şi de pasiunea cu care selecta cazurile cele mai demonstrative, cu câtă răbdare explica fiecare simptom şi semn clinic, cum se străduia să acumulăm, cu fiecare zi, noi noţiuni clinice. Căci a pune un diagnostic clinic, măcar un diagnostic de sindrom, aveam să aflăm că este cale lungă. Domnia Sa ne-a scurtat acest drum, pe care l-a făcut frumos dar şi atractiv, cooptându-ne într-o manieră absolut inegalabilă şi pe care implicit nu am mai întâlnit-o la nici o altă disciplină. Dragostea şi pasiunea pentru „disciplina sa“ nu aveam să o regăsim la nimeni altcineva. Acesta a fost începutul, dar drumul ascensiunii profesionale, Dl dr. Marius Georgescu l-a parcurs firesc şi, în relativ scurt timp Domnia sa ajunge şef al disciplinei de semiologie medicală, ulterior şef de clinică, iar în calitate de profesor universitar şi şef de catedră, funcţie pe care o va deţine până la încheierea activităţii didactice (2003). Prin întreaga sa activitate a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea fără precedent a disciplinei menţionate, cu fiecare an şi deci cu fiecare promoţie, înregistrându-se un nou salt valoric al atât de importantei discipline clinice evocate. Preocuparea pentru semiologia medicală a fost una de excepţie, Prof. Dr. Marius Georgescu aducând-o la un nivel necunoscut până atunci, ridicând-o practic la gradul de virtute profesională academică. Ca o expresie a interesului major pentru semiologia medicală este apariţia, în trei ediţii succesive a unui Tratat de Semiologie Medicală, unanim apreciat de către studenţi, medicii din diverse specialităţi şi nu în ultimul rând de către profesorii de semiologie din celelalte centre medicale universitare din ţară. Activitatea didactică a Prof. Univ. Dr. Marius Georgescu a fost extrem de complexă şi riguroasă, finalitatea acesteia dovedindu-se permanent a fi formarea de medici cu un înalt nivel de pregătire clinică, capabili de raţionamente clinice fundamentale şi de o activitate medicală de calitate. Concomitent cu activitatea didactică, Prof. Univ. Dr. Marius Georgescu activează şi în planul cercetării ştiinţifice, dovadă fiind cele peste 200 de lucrări comunicate şi publicate în reviste de specialitate. De asemenea, activitatea publicistică a mai adus şi alte valoroase lucrări, detaşându-se cele din domeniul hepatologiei şi gastroenterologiei. Dovadă stau lucrarea intitulată „Bolile ficatului“ (1996) şi contribuţia majoră la Tratatul de Gastroenterologie apărut în anul 2001 în Editura Naţional. Activitatea în domeniul academic medical s-a mai concretizat în finalizarea a numeroase teze de doctorat în calitate de conducător al acestora.

Pe lângă calităţile profesionale de excepţie, Prof. Univ. Dr. Marius Georgescu a dovedit permanent şi calităţi umane deosebite, în acest fel fiind posibile relaţiile colegiale totdeauna foarte bune precum şi o generozitate pe care nu am mai întâlnit-o la nimeni altcineva. Graţie aceloraşi deosebite calităţi, Prof. univ. Dr. Marius Georgescu şi-a făcut un ţel, în virtutea înaltei sale moralităţi, din formarea unui colectiv profesional cât mai valoros, criteriile de selecţie fiind fără excepţie pur profesionale, sub egida unui comportament academic impecabil.

Cu o fervoare şi pasiune greu de imaginat, îşi continuă permanent activitatea ca dascăl şi medic, iar începând din anul 2003 ca profesor consultant la aceeaşi instituţie, având în continuare şi calitatea de conducător de teze de doctorat. Practic nu a abandonat nici o clipă activitatea care l-a consacrat, care i-a adus atâtea satisfacţii şi atât de multe sentimente de recunoştinţă din partea studenţilor, medicilor, colegilor şi pacienţilor pe care i-a îngrijit, într-un mod cu totul deosebit.

Deşi încă în activitate, ca urmare a unei afecţiuni incurabile viaţa Prof. Univ. Dr. Marius Georgescu a încetat (12.02.2009), lăsând în urmă profunde regrete şi marcând sufleteşte pe toţi cei care l-au cunoscut şi implicit apreciat. Este o pierdere greu de descris în cuvinte, este o pierdere extrem de grea, de-a dreptul insuportabilă. Odată cu plecarea sa într-o altă lume lasă un gol imens pe care, cu siguranţă, nimeni şi nimic nu-l va putea umple, doar amintirile făcând ca Domnia Sa să existe mereu în conştiinţa noastră. Pentru toate acestea adâncul nostru respect pentru Memoria celui ce a fost Prof. Univ. Dr. Marius Georgescu, a cărui amintire ne va rămâne la fel de vie ca şi întreaga sa viaţă şi activitate.

Întreaga sa viaţă a dedicat-o nobilei profesii alese, neprecupeţind nici un efort şi nici o clipă pentru a o desăvârşi. Şi aşa cum Stefan Zweig spunea că „istoria unei vieţi omeneşti este istoria pasiunilor şi pătimirilor sale“ tot aşa putem spune că Prof. univ. Dr. Marius Georgescu a avut o imensă pasiune, devenită o veritabilă pătimire, evident pozitivă: semiologia medicală. Şi ca eforturile Domniei Sale să nu rămână simple amintiri, noi, toţi descendenţii săi profesionali, avem obligaţia morală de a perpetua aceeaşi preocupare pentru disciplina fără egal care este semiologia medicală.

12.02.2011

                                                                                                                                                                                                      Dr. Liviu Iovănescu

                                                                   Absolvent al Primei Promoţii a Facultăţii de Medicină din Craiova

 


 


All articles in this issue